Showroom

Kerstin Hedesström Lindahl

Närvaro

124 x 90 cm

olja på duk

Available

Tillbaka