Aktuell utställning

Kaj Ard 15 April - 3 Maj

K A J  A R D bor i Hangö, Finland. Uppväxten i skärgården - naturen; skogen, bergen och havet har satt sin prägel på måleriet.

De abstrakta målningarna har struktur med inristningar och nötta ytor, ofta i jordnära färgnyanser - man kan ana naturen, livet och de spår som blir kvar.

Målningarna byggs långsamt upp lager på lager med inslag av cement och marmormjöl. Varje färglager inleder ett nytt kapitel som inbjuder till en dialog med nästa lager. Den intuitiva processen innefattar likväl skeden där färglager skrapas bort eller får tillägg i form av collage av olika material som tyg och papper. Målningstekniken är blandteknik, där akrylen spelar huvudrollen.

Gerlesborgs skolan i Bohuslän, markerade en viktig vändpunkt i Kaj Ards måleri. Skolans initiativtagare Georg Suttner inspirerade med sin undervisning till ett fritt abstrakt uttryck.

I sin debututställning i Helsingfors 1988 visade Kaj Ard abstrakta målningar med mycket struktur. Senare under 1990-talet och början av 2000-talet blev måleriet mera figurativt med inslag av kroppar och ansikten inspirerade av flera vistelser i Latin Amerika.

Kaj Ard har ställt ut regelbundet både i Finland och utomlands - finns i många privata samlingar, bla i Sverige, England, Spanien, Italien, Israel, Hongkong och USA

Välkomna på Vernissage med Kaj Ard,  Lördag kl. 11-16
------------------------------------------------------------------
Ubaid Syeds målningar "Nordic Light"kan hämtas/ses  fr.o.m torsdag 13 april, öppet 11-18