Aktuell utställning

Lars Agger "Gränslandet" 2 -17 december

Alltsedan 2014 har Lars Agger arbetat med teckningar på temat ”Gränslandet”. Från små teckningar i en teckningsbok till dagens kolorerade teckningar i större format. 
Några bilder ur serien ”Gränslandet” har visat och sålts bl.a på Liljevalchs och Charlottenborgs forårsutstilling i Köpenhamn.
Nu är det första gången Lars Agger visar en hel kollektion ur ”Gränslandet” i en soloutställning. 
 
Välkomna på Vernissage med Lars Agger, Lördag 2 december kl.11.00-16.00.
Han har med sig en av sina otaliga teckningsböcker med förstudier,  skisser, idéer och utkast till de suggestiva bilderna som vuxit fram genom åren och i boken "Gränslandet" finns flertalet ur denna kollektion.
I Galleri Heras Showroom kommer vi även att ha Lars Aggers oljemålningar. 

Väl mött !