Utställning

GUNNEL SKÖLWE

4 -22 februari 2023

Måleri, vax och pigment på duk.