Utställning

GUNNEL SKÖLWE

6 -24 februari  2021

pigmenterade vaxmålningar