Utställning

Unna Katz

7 – 27 februari 2019

Skulpturer i skiffer och glas